अान्तरिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको ।

उपयुक्त विषयका सम्वन्धमा यस क्याम्पसमा स्नातक तह दोस्रो र  तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत  विद्यार्थीहरुको मिति  २०७२ फागुन १७ देखि २१ गते सम्म संचालित आन्तरिक परीक्षामा सहभागी भइ उत्तीर्ण हुन सफल  विद्यार्थीहरुको नामावली निम्न अनुसार रहेको छ ।

शिक्षा तेस्रो बर्ष

 1.  विष्णुदेवी शर्मा

शिक्षा दोस्रो बर्ष

 1. नवराज पौडेल
 2. मीना शर्मा
 3. शुशिल सापकोटा
 4. लक्ष्मण शर्मा
 5. सरीता शर्मा
 6. यमुना अधिकारी

मानवीकी दोस्रो बर्ष

 1. राधिका रेग्मी

विविएसतेस्रो बर्ष

 1. पोषनाथ सुवेदी
 2. दिपेन्द्र पोख्रेल

वि.विएसदोस्रो बर्ष

 1. रीता पौडेल
 2. सुमित्रा रेग्मी

रामजीप्रसाद सुवेदी

क्याम्पस प्रमुख